Hospitalspræsterne og andre præster på Herlev Hospital

Hospitalspræsterne er til at tale med. Hospitalspræsterne holder også gudstjenester, udfører kirkelige handlinger og underviser på Herlev Hospital. 

Hospitalspræsterne  er enten ansat af folkekirken eller  af Herlev Hospital og betjener patienterog pårørende tilknytning til Herlev Hospital. 

Til hospitalspræstefunktionen er der knyttet 2 hospitalspræster med forskellige opgaver samt sognepræster i lokalområdet, der på grund af aftale med provsten for Gladsaxe-Herlev provsti, kan tilkaldes efter behov.