Kirken på HEH

Herlev Hospital

Herlev Ringvej 75, 

2730 Herlev

Hospitalets hovednummer: Tlf. 3868 3868

e-mail: Tom Andersen Kjær: Tom.Andersen.Kjaer@regionh.dk; tak@km.dk;

 


Kirkerum og gudstjenester

08-01-2014

Kirkerum

 

Du er velkommen i kirkerummet, uanset hvad du tror på.

 

 
Herlev Hospital har et kirkerum, der nu er placeret tæt på forhallen.

Du finder kirkerummet Kirkerummet  sådan: Du går ind ad glasdøren, der fører til trappen op i højhuset. Du går gennem den næste glasdør, der fører ind til et område med Lægetårnets mødelokale, kontorer for patientvejleder, hospitalspræster og så kirkerum. Gå til højre og du kommer ind i kirkerummet.

 

Kirkerummet er døgnåbent. 

 

Biskoppen over Helsingør stift har meddelt tilladelse til, at der holdes gudstjenester med dåb, nadver og vielse i kirkerummet.
Kirkerummet er udsmykket med alterbord, altertavle malt på plexiglas af Kirsten Dufva, prædikestol, et maleri af Kirsten Dufva og en kirkeklokke, der tidligere var skibsklokke på Christian Mærsk. Skibsklokken er en gave fra A.P. Møllerfonden. I kirkerummet findes elektronisk Johannusorgel. 

 

Kirkerummet er til for at bruges - også til at trække sig tilbage som patient, pårørende og ansat.

 

Gudstjenester
Der er gudstjeneste i kirkerummet med faste mellemrum.  Juleaften fejres der julegudstjeneste i Store Mødesal ved Forhallen. Gudstjenester i kirkerummet transmitteres over intern radio  og TV- julegudstjenesten over internt TV.

 

Juleaften den 24. December kl. 14 er der julegudtjeneste I Store Mødesal ved Mathilde Nordahl Svendsen. Musik og sang ved Finn Hørsted, Anna Duus og Louise Hvidt Mogensen. Alle er velkomne! 

 

 

Planer for fremtiden

I hospitalsplanen for det nye Herlev Hospital er der regnet med opførelsen af en bygning, der skal rumme en kirke, et muslimsk bederum og et stillerum uden religiøs symbolik side om side. Dermed lever Herlev Hospital op til internationale standarder og udtrykker ikke mindst en grundlæggende respekt for patienter, pårørende og personale som hele mennesker i al deres forskellighed.  

Planen er kommet et stort skridt nærmere, da Regionsrådet på sit møde den 4.februar 2014 sagde ja til at modtage en gave fra A.P. Møllerfonden, der muliggør virkeliggørelsen af den vision.