Kirken på HEH

Herlev Hospital

Herlev Ringvej 75, 

2730 Herlev

Hospitalets hovednummer: Tlf. 3868 3868

e-mail: Tom Andersen Kjær: Tom.Andersen.Kjaer@regionh.dk; tak@km.dk;

 


Bryllup/vielse på Herlev Hospital

En del patienter bliver gift  af hospitalspræsten eller en anden folkekirkepræst på Herlev Hospital. Ofte er alvorlig sygdom anledningen. Nogle ønsker at blive gift for at sikre kæresten i tilfælde af dødsfald. Andre for at fejre kærligheden midt i det hele. 
Der er to typer af  kirkelige vielser på Hospitalet. Begge typer af vielse forudsætter, at den ene af parterne i brudeparret er medlem af folkekirken.

Sygelejevielsen. Her er der tid til at indhente den prøvelsesattest, der altid skal anvendes ved en borgerlig eller kirkelig vielse i Danmark. Den udstedes af borgmesterkontoret i en kommune, hvor en af parterne har bopæl. Der er ofte muligt at få udstedt en prøvelsesattest hurtigt til brug på sygehuset. Det tager højst en hverdag, hvor det kommunale bryllupskontor er åbent. Der skal udfyldes en ægteskabserklæring.
Den kan hentes ved at klikke her: http://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/vi001.pdf

Præsten skal i princippet søge biskoppen om tilladelse til at gennemføre vielsen. Men praksis er, at præsten – når der er tale om alvorlig sygdom – indberetter vielsen til biskoppen efterfølgende.

I enkelte tilfælde er brudeparret nærmeste pårørende til en patient. Vielsen ønskes  henlagt til sygehuset, så patienten kan overvære vielsen. Her skal der altid søges tilladelse til vielsen på forhånd. Det tager præsten sig af. 

Nødvielse. Her er der ikke tid til at få udstedt en prøvelsesattest, fordi der er risiko for, at vielsen ikke kan nå at blive gennemført. Nødvielse forudsætter, at præsten fra en førstereservelæge, afdelingslæge eller overlæge får en særlig lægeerklæring. Her godtgøres det bl.a., at patienten er i stand til at afgive et forpligtende ja ved vielsen. Parret udfylder en tro- og loveerklæring og så vidt muligt også ægteskabserklæringen. Kan patienten ikke skrive under selv, tilkaldes der en sygeplejerske eller læge, der med sin underskrift bevidner det tegn el. lign patienten  sætter på papirerne.
Vielsens form og sted aftales mellem brudeparret og præsten. Vielse kan finde sted i kirkerummet eller på afdelingen. Ritualet afpasses efter patientens tilstand og parrets ønsker.
Begge parter skal svare ja under vielsen enten ved ord eller ved hjælp af et andet forud aftalt tegn. 
Vielsen registreres i Præstebro sogn, hvor præsten indberetter vielsen. Der udstedes en vielsesattest  som ved enhver anden kirkelig vielse. 

Efter den seneste lovændring kan vielse af heteroseksulelle og homoseksuelle par finde sted i folkekirken og dermed også på hospitalet sådan som det er beskrevet ovenfor. 

Ønsker I vielse på sygehuset, så kontakt hospitalspræsten eller egen sognepræst i så god tid som muligt. Så er der tid til at få det tilrettelagt på den bedste måde. 

Borgerlig vielse og registrering af partnerskab på Herlev Hospital er en opgave for den borgerlige myndighed i Herlev kommune. Herlev kommunes hjemmeside finder du ved at klikke her:  www.herlev.dk 

Da det  ret så sjældent, at sognepræster udfører sygelejevielser/nødvielser på sygehuset og derfor i nogle tilfælde har brug for vejledning med hensyn til praksis, har sygehuspræsten lavet en vejledning til kolleger. Den kan hentes ved et klik her (findes både som word- og pdfdokument): 
Sygelejevielser (wordformat)